KranioSakral terapi för barn

Genom mitt arbete som lärare vet jag att det är många barn som är i ett stort behov av att få adekvat hjälp för olika inlärningsproblem. Under min utbildning till kraniosakral terapeut har jag fått mer och mer insikt i att kraniosakral terapi är en behandling som har mycket god effekt på den här typen av problem.

Koncentrationsproblem kan ha många olika orsaker. En komplicerad förlossning kan vara en av orsakerna.

Under förlossningen utsätts kraniet, huvudet, för mycket stor påfrestning och nerver kan komma i kläm. Kraniets tolv par kranialnerver är särskilt utsatta då de letar sig ut från hjärnans skyddande skallben, genom små hål och sprickbildningar och vid dessa kan lätt en störning uppstå. Genom kraniosakral terapi kan man komma åt och frigöra dessa nerver.

Störningar kan även uppkomma efter olika infektioner, som hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation, där hjärnans hinnor blir påverkade. Eftersom den kraniosakrala terapeuten är utbildad på att arbeta med dessa hinnor så kan han/hon få restriktioner i dessa att släppa.

Andra symtom då kraniosakral terapi kan ge effekt är:

Autismliknande symtom

Talsvårigheter

Genom att den kraniosakrala terapin påverkar centrala nervsystemet, så påverkas hela kroppens funktion och behandlingen kan leda till att många restriktioner och störningar släpper och rättas till.

Barn under åtta år behandlas ej enligt svensk lagstiftning

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)